OptiSoft Logo  

                                                                                                                               

                                         

 

                             

 

Norway   

Velkommen til OptiSoft.

Et skandinavisk firma som har spesialisert seg på software og løsninger innen
"supply chain space optimisation"
.OptiSoft
Helgeshøj Allé 16D
2630 Taastrup
Denmark
Tel: +45 43 55 52 49
Fax:+45 43 52 81 16
Web: www.optisoft.dk
Email: info@optisoft.dk


Contact


Artikel

Emballasjeminimering, pall- og container optimalisering.

OptiSoft
Profile
Brochure

NorwaySpar millioner ved
å optimere vareflyten.

 
Reduser forbruket av emballasje, spar utgifter til transport, transportskader og feilleveranser, og samtidig få bedre utnyttelse av lagerfunksjonen. Dette er typiske fordeler når bedrifter optimerer vareflyten og forsyningskjeden, sier konsulent Jens Corfitzen fra OptiSoft.I takt med internasjonaliseringen av bedriftens forsyningskjede, fokuserer næringslivet på effektivisering av vareflyten, noe som gagner både miljøet og økonomien.

- I takt med internasjonaliseringen, nye miljøkrav mht. emballasje og økende import fra nye leverandørledd i utlandet, blir transport og emballering stadig viktigere faktorer på kostnadssiden, og bedrifter kan helt klart få store fordeler og betydelig utbytte ved å optimere innsatsen når det handler om å styre vareflyten bedre.

Dette sier konsulent Jens Corfitzen fra OptiSoft, som er en skandinavisk spesialist i programvareløsninger for håndtering av forsyningskjeden. Jens Corfitsen poengterer at effektiv styring av vareflyten er i dag et avgjørende suksessparameter og understreker videre at det handler om å redusere forbruket av emballasje, spare utgifter på transport, transportskader og feilleveranser, og samtidig få bedre utnyttelse av lagerfunksjonen.

- Vi opplever ofte at implementeringen av optimal vareflyt endrer usikre forretninger til solide suksesser, ved å reduserer omkostningene til transport fra leverandør til sluttbruker med tosifrede prosenter, sier Jens Corfitzen, og legger til at de fleste blir overrasket når de ser hvor stort utbytte de faktisk kan oppnå.- Produktions og handelsbedrifter kan spare betydelige beløp ved å effektivisere deres forsyningskjede og vareflyt, sier konsulent Jens Corfitzen fra OptiSoft. Som en Skandinavias førende spesialister innen programvareløsninger for styring av forsyningskjeden, har OptiSoft i dag stor suksess med sitt tilbud til bedrifter om gratis testing av deres programvarer.

- Samtidig opplever vi at bedrifter etter en gratis test av relevant programvare er positivt overrasket over at de umiddelbart kan klikke seg frem til relevante spesifikasjoner for emballasje og pakning i deres forsyningskjede, og beregne hvor det kan svare seg å foreta endringer med henblikk på bedre lagerutnyttelse og reduksjon i utgifter til emballasje og transport.

Palleoptimering av en ordre - ev. integrert i bedriftens ordresystem, slik at medarbeidere i produksjonen og på lageret umiddelbart kan orientere seg om hvordan en spesifikk ordre skal kunne pakkes og leses.
(C) CAPE PACK, CAPE SYSTEMS, UK.

 


 

 

Jens Corfitzen understreker at de nyeste programvarene, som gjør det mulig å distribuere alle valgte løsninger via nettet, helt har erstattet de gamle permene med manuelle beregninger og tegninger, og at optimeringssystemet fra OptiSoft kan kobles sammen med opplysninger om varenummer og ordrenummer i bedriftens ERP-system, slik at medarbeiderne i produksjonen og på lageret raskt kan finne frem og orientere seg om hvordan en bestemt ordre bør pakkes og leses.

OptiSoft
Helgeshøj Allé 16D
2630 Taastrup
Denmark

Email: info@optisoft.dk
Tel: +45 43 55 52 49
Fax:+45 43 52 81 16
Web: www.optisoft.dk

Spar millioner ved å optimere vareflyten - PDF

 

International


QuickLinks:

Generell CAPE PACK presentasjon

Et raskt optimaliseringsproblem

Pallspesifikasjon printet fra CAPE PACK systemet

Referanseliste


Online Demo


Inspirerende møte!

Kontakt oss for å diskutere emballasje minimering, pall- og container optimalisering.