OptiSoft Logo  

                                                                                                                               

                                         

 

                             

 

Sweden   

Välkommen till OptiSoft

Ett skandinaviskt före-tag som specialiserat sig på mjukvara och lösningar inom "supply chain space optimi-sation".
OptiSoft
Helgeshøj Allé 16D
2630 Taastrup
Denmark
Tel: +45 43 55 52 49
Fax:+45 43 52 81 16
Web: www.optisoft.dk
Email: info@optisoft.dk


Contact

 

Artikel

Emballageminimering, lastpalls- och container optimering.
 

OptiSoft
Profile
Brochure

SwedenMiljoner att spara vid
optimerat varuflöde.

 
Minskad förbrukning av emballage, minskade omkostnader för transport, transportskador och felleveranser samt optimerat nyttjande av lagerfunktionen är typiska vinster när företag optimerar sitt varuflöde och sina leverantörsled, konstaterar konsulent Jens Corfitzen från OptiSoft.I takt med internationalisering av företagens leverantörsled sätter näringslivet fokus på effektivisering och optimering av varuflödet till nytta för miljön och med förtjänst.

- I takt med internationalisering, nya miljökrav för emballage och en ökad import från nya leverantörsled i bland annat Fjärran Östern utgör transport och emballage större utgiftsposter på kostnadssidan och det står klart att företag kan göra avsevärda vinster genom en optimerad insats med styrning och hantering av sitt varuflöde.

Det säger konsulent Jens Corfitzen från OptiSoft, skandinavisk specialist i programvaror och lösningar för hantering av leverantörsled. Jens Corfitzen poängterar att effektiv styrning och hantering av varuflödet har blivit en avgörande framgångsparameter och betonar att det handlar om minskad förbrukning av emballage, sparade omkostnader för transport, transportskador och felleveranser samt optimerat nyttjande av lagerfunktionen.

- Ofta upplever vi att implementering av ett optimerat varuflöde förvandlar osäkra affärer till solida framgångar genom att man kan minska omkostnaderna på vägen från leverantör till slutkonsument med tvåsiffriga procenttal, konstaterar Jens Corfitzen och tillägger att de flesta blir överraskade när de ser hur stora vinster som finns att hämta.- Produktions og handelsföretag kan spara avsevärda belopp genom att optimera och effektivisera sina leverantörsled och sitt varuflöde, konstaterar konsulent Jens Corfitzen från OptiSoft, som är en av Skandinaviens ledande specialister i programvara och lösningar för hantering av leverantörsled, och som nu med framgång erbjuder företagen möjlighet att gratis testa optimeringsprogramvaran.

- Samtidigt upplever vi att företagen vid en gratistest av relevant programvara blir positivt överraskade över att de genast kan klicka sig fram till alla relevanta specifikationer för emballage och paketering i leverantörsledet och räkna på hur det kan löna sig att genomföra förändringar när det gäller att minska emballageåtgången, transportkostnaderna och lagerutnyttjandet.

Palloptimering av en given order - ev. integrerat med företagets ordersystem, så att medarbetare i produktionen och på lagret omedelbart kan orientera sig om hur en specifik order ska packas och läsas.
(C) CAPE PACK, CAPE SYSTEMS, UK.

 


 

 

Jens Corfitzen berättar vidare att den nyaste programvaran som ger möjlighet för att distribuera alla valda lösningar via webben, helt ersätter gamla pärmar med manuella uträkningar och skisser och tillägger slutligen att optimeringssystemen från OptiSoft kan sammankopplas med upplysningar om varunummer och ordernummer i företagets ERP-system, så att medarbetare i produktion och på lager snabbt kan slå upp och orientera sig om hur en specifik order ska packas och läsas.

OptiSoft
Helgeshøj Allé 16D
2630 Taastrup
Denmark

Email: info@optisoft.dk
Tel: +45 43 55 52 49
Fax:+45 43 52 81 16
Web: www.optisoft.dk

Miljoner att spara vid optimerat varuflöde - PDF

 

International


QuickLinks:

Generell CAPE PACK presentation

Ett snabbt optimeringproblem

Lastpallsspecifikation listad från CAPE PACK systemet (PDF)

Referenslista

Online Demo


Inspirerande
möten!


Kontakta oss för att diskutera emballage minimering, lastpalls- och container optimering.