OptiSoft Logo  

                                                                                                                               

                                         

 

                             

 

Denmark  

Velkommen til OptiSoft

En skandinavisk forret-ningsenhed med speciale i software og løsninger indenfor "supply chain space optimisation".OptiSoft
Helgeshøj Allé 16D
2630 Taastrup
Denmark
Tel: +45 43 55 52 49
Fax:+45 43 52 81 16
Web: www.optisoft.dk
Email: info@optisoft.dk


Contact

 


OptiSoft
Profile
Brochure

DenmarkEmballageminimering, palle- og
containeroptimering.

 


standard palle


display palle
(kolonner)


display palle
(lag)


mix palle

Palleoptimering
Palleoptimering er en del af området “supply chain space optimisation”, der er i fokus via virksomhedernes løbende bestræbelser på at optimere deres værdikæde. Det drejer sig om at pakke flest mulige produkter på pallen, så der ikke sendes unødig ”friluft” rundt i systemet – enten standard paller med ensartede emner eller mix-paller, der typisk skal stables i henhold til ordre på et givent antal af en række forskellige produkter.

Emballageminimering
Udover at kigge på selve pallestablingen kan udgangspunktet for optimeringen flyttes tilbage til pakning i sekundær emballagen eller dimensionering af primær emballagen - med det formål at finde den mest effektive emballageløsning. Der er mange faktorer, der skal tages hensyn til i optimering på dette niveau, men også store muligheder for en væsentlig reduktion af det samlede emballageforbrug.

(sekundær emballage)
 

(primær emballage)
 

Emballagedirektivet
Vedr. implementering af emballagedirektivet stilles der udvidede krav til virksomhederne for at arbejde med emballageminimering i deres logistiksystem samt at kunne dokumentere dette overfor relevante myndigheder - et arbejde, der hurtigt kan blive en omfattende arbejdsbyrde, hvis ikke man har relevante værktøjer til rådighed til optimerings-/minimeringsberegninger samt til generering og arkivering af emballage- og pakkespecikationer.


Mix-paller
Der ses i disse år en tendens til større anvendelse af mix-paller. Der kommer flere varianter for at imødekomme specifikke kundeønsker, ordrestørrelsen bliver mindre for at undgå lagerbindinger og der er øgede krav til at kunne levere hurtigt ”on-demand” og ”just-in-time”. Flere virksomheder outsourcer til distributionscentre, som herefter sidder med opgaven at håndtere en stor ordremængde for en række klienter og hvor det bliver kritisk at have nogle kalkulationsværktøjer til rådighed, der hurtigt kan give svar på hvordan en bestemt levering pakkes optimalt.

Integration af supply chain networks
Virksomhedssystemer bliver generelt mere åbne, og der er stadig større fokus på integration – dels imellem IT-systemer så oplysninger udveksles f.eks. via web baseret på relevante standarder - og dels generelt imellem virksomhedernes forskellige supply chains, der integreres mere og mere på ”kryds og tværs” i supply chain networks - networks som desuden i større og større grad spreder sig tværs af landegrænser som globalisering/internationalisering. På den samlede scene af virksomhedens mange decipliner og udfordringer inden for "the supply chain playground" indtager de specifikke problemstillinger omkring "supply chain space optimisation" i mange tilfælde en central position.

("the supply chain playground")


Palleteringsrobotter
Omkring virksomhedernes interne håndtering vinder robotter stadig større udbredelse inden for palletering for at sikre effektivitet og ergonomi i denne arbejdsfunktion. Ønsket om hurtig omstilling, betyder fokus på PC værktøjer, hvormed man ”offline” hurtigt kan programmere robotterne med nye pallemønstre - dette hvad end det drejer sig om traditionelle lag-pallelastere, portal eller friarms robotter.


Containerlæsning
Hvis varer skal sendes med container (fly, truck el.lign) ligger der en udfordring i at læsse paller og stykgods på den bedst mulige måde - altså at optimere containerudnyttelsen og ikke bare disponere efter "tommelfinger" udnyttelsesprocent. Samtidig er det vigtigt at udgå fejl- eller restleverencer ved at allerede i planlægningsfasen (og ikke først når containeren rent faktisk bliver læsset) at have et præcist billede hvordan en afsendelse skal pakkes i en eller flere containere. Fra containeroptimeringssoftware kan der laves styklister, advis til varemodtageren og grafiske læsseinstruktioner.

(container diagram)


PCen som "talknuser"

Slutteligt forsætter den stadige udvikling af PCen som arbejdsredskab med større regnekraft, bedre visuelle brugerflader og nemmere muligheder for distribution og kommunikation af oplysninger. Regneopgaver, der for blot få år siden krævede afviklinger på større servere, kan nu uden videre udføres på almindelige desktop computere.

CAPE PACK optimeringssoftware
Et software, der i forlængelse af ovenstående, er kommet meget i fokus i disse år, er CAPE PACK software til emballage-,  palle- og containeroptimering.

CAPE PACK softwaren optimerer palleudnyttelsen af enten ensartede standard paller eller af blandede mix-paller. Herudover indeholder CAPE PACK softwaren også mulighed for at inddrage dimensionering og pakning af primær emballagen i optimeringen samt at forsætte med at undersøge den videre stabling i transportcontainer. CAPE PACK softwaren er således en komplet suite af programmoduler, der dækker over en lang række optimeringsproblemstillinger, men hvor det primære fokus er den optimale udnyttelse af pallen.

OptiSoft har mange års erfaring indenfor software og systemer til ”supply chain space optimisation”. Vi har mange kendte danske virksomheder på vores referenceliste og kan desuden trække på det generelle netværk omkring mere en 6500 brugere world-wide af CAPE PACK systemet.

Nedenstående links giver en række videre information om CAPE PACK systemet, anvendelsesmuligheder m.v. Ring +45 43 55 52 49 eller email info@optisoft.dk og få tilsendt et demosystem eller sign-up til den næste online demonstration.

Med venlig hilsen
OptiSoftQuickLinks:

Generel CAPE PACK præsentation
Et hurtigt optimeringseksempel
Pallevejledning udskrevet fra CAPE PACK systemet (PDF)
Referenceliste

Online Demo


Copyright:CAPE PACK og TRUCKFILL er et registrerede varemærker af CAPE SYSTEMS/UK.
www.capesystems.com


International


QuickLinks:

Generel CAPE PACK præsentation

Et hurtigt optimeringseksempel

Pallevejledning udskrevet fra CAPE PACK systemet (PDF)

Referenceliste


Online Demo


Inspirations-
møde!


Kontakt os for en uforpligtigende snak om emballage-minimering,  palle- og containeroptimering.