OptiSoft Logo  

                                                                                                                               

                                         

 

                             

 

Finland   

Tervetuloa OptiSoft.

Olemme pohjoismainen toimitusketjun tilan optimoinnin ohjelmistoihin ja ratkaisuihin erikoistunut liiketoimintayksikkö.OptiSoft
Helgeshøj Allé 16D
2630 Taastrup
Denmark
Tel: +45 43 55 52 49
Fax:+45 43 52 81 16
Web: www.optisoft.dk
Email: info@optisoft.dk


Contact


OptiSoft
Profile
Brochure

FinlandPakkauksen minimointi, kuormalavojen ja konttien optimointi.
 


tavallinen kuormalava


esittelylava
(sarake)


esittelylava
(kerros)


sekalava

Kuormalavojen optimointi
Kuormalavojen optimointi on osa toimitusketjun tilanhallintaa, mihin yritykset pyrkivät jatkuvalla arvoketjujen optimoinnillaan. Tällä tarkoitetaan mahdollisimman monen tuotteen mahdollisimman tiivistä pakkaamista kuormalavalle, joko samanlaisia tuotteita sisältäville tavallisille lavoille tai sekalavoille, mitkä yleensä kootaan erilaisista tuotteista tilauksen mukaisesti.


Pakkauksen minimointi
Varsinaisen kuormalavan kokoamisen lisäksi optimoinnin perustana voi toimia myös toissijainen pakkausmateriaali tai ensisijaisen pakkausmateriaalin mitoitus toimivimman pakkaustavan löytämiseksi. Tämän tason optimoinnissa on huomioitava monta tekijää, mutta se tarjoaa myös merkittäviä mahdollisuuksia pakkausmateriaalin kokonaiskulutuksen huomattavaan vähentämiseen. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että yritykset kykenevät vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja koordinoimaan toimintoja yhdessä pakkausalan kulunhallintamenetelmien ja optimointiprojektien kanssa.

(toissijainen pakkaus)
 

(ensisijainen pakkaus)
 

Pakkausdirektiivi
Pakkausdirektiivin toimeenpanon myötä yritysten täytyy kasvavissa määrin työskennellä logistiikkajärjestelmien pakkausoptimoinnin parissa sekä ilmoittaa tästä tarvittaville viranomaisille. Tämä muuttuu nopeasti melko vaivalloiseksi, ellei optimointi- tai minimointilaskelmien sekä pakkauksen ja pakkausspesifikaatioiden luonti- ja arkistointityökaluja ole saatavilla.

Sekalavat
Nykyään sekalavojen käyttö yleistyy. Erityisvaatimuksiin vastataan yhä moninaisimmilla vaihtoehdoilla, tilausten koot pienenevät varastojen seisonnan välttämiseksi ja ”tosiaikaisten” sekä ”oikea-aikaisten” nopeiden toimitusten kysyntä kasvaa. Yhä useampi yritys ulkoistaa toimintansa jakelukeskuksille, jotka ovat siten vastuussa monien eri asiakkaiden suurien tilausmäärien käsittelystä, ja tämän myötä tietyn tavaraerän optimaalisen pakkaustavan laskemiseen nopeasti kykenevien laskentatyökalujen kysyntä kasvaa.


Toimitusketjuverkostojen integraatio
Yleisesti ottaen yritysten järjestelmät muuttuvat avoimemmiksi ja integraatioon keskitytään yhä enemmän, osin tietojärjestelmien kesken, jotta tietoa voidaan jakaa esim. tarvittaviin standardeihin perustuvan verkon kautta, sekä osin yritysten eri toimitusketjujen kesken, mitkä kasvavissa määrin integroituvat toimitusketjuverkostoissa—verkostoissa, jotka globalisaation/kansainvälistymisen myötä leviävät kasvavissa määrin yli rajojen. Yrityksen ”toimitusketjukenttään” liittyvistä monista haasteista ja haaroista toimitusketjun tilan optimointi on monissa tilanteissa keskeisessä asemassa.

("toimitusketjukenttä")


Kuormalavojen lastaajarobotit
Yritysten sisäisessä tuotekäsittelyssä kuormalavojen lastaajarobottien käyttö on lisääntymässä tehokkuuden ja ergonomisesti oikeiden työtoimintojen varmistamiseksi. Nopean korjauksen tarpeen myötä on panostettava PC-työkaluihin, joiden ansiosta on mahdollista ohjelmoida robotteihin uusia kuormalavakaavoja offline-tilassa; tämä pätee niin perinteisiin kerroslastaaja-, nosturi- kuin vapaan käden robotteihinkin.
Konttien optimointi
Kuormalavojen ja yleensäkin tavaran lastaaminen kuljetuskontteihin (lentokoneisiin, rekkoihin jne.) parhaalla mahdollisella tavalla on haastavaa, tarkoittaen kontin käytön optimointia pelkän umpimähkäisen arvion sijasta. Samaan aikaan on tärkeätä välttää virheellisiä tai osittaisia toimituksia omaamalla selkeä kuva jo alusta alkaen (eikä vasta silloin, kun itse konttia jo lastataan) siitä, kuinka tavaraerä tulisi pakata yhteen tai useampaan konttiin. Konttien optimointiohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden luoda tavaralistoja, ohjeita tavaralähetyksen vastaanottajalle sekä graafisia lastausohjeita.

(konttikaavio)


Tietokone “numeronmurskaajana”
Tietokoneen kehitys yhä suuremman laskentakapasiteetin, selkeämpien graafisten käyttöliittymien sekä vaivattoman tiedonjakelun mahdollisuuden omaavana työkaluna jatkuu. Vielä muutama vuosi sitten suurien palvelimien käyttöä vaatineet laskelmat voidaan nykyään toteuttaa tavallisilla kotitietokoneilla.


CAPE PACK -optimointiohjelmisto
Nykyään myös pakkauksen, kuormalavojen ja konttien optimointiin tarkoitettu CAPE PACK –ohjelmisto on noussut keskeiseksi työkaluksi.

CAPE PACK –ohjelmisto optimoi kuormalavojen—sekä samankaltaisten tavallisten lavojen että sekalavojen—käytön. Lisäksi CAPE PACK –ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden sisällyttää ensisijaisen pakkausmateriaalin mitoituksen ja pakkauksen mukaan optimointiprosessiin, lisäksi se hoitaa myös kuljetuskontin myöhemmän lastaamisen jatkuvan valvonnan. Siksi CAPE PACK –ohjelmisto onkin täydellinen ohjelmistopaketti, joka sisältää lukuisia ohjelmamoduuleita useiden eri optimointiongelmien ratkaisemiseen. Pääasiallinen painopiste on kuitenkin kuormalavan optimaalisessa käytössä.

OptiSoftilla on yli kymmenen vuoden kokemus toimitusketjun tilan optimoinnin alalta ohjelmistojen ja ratkaisujen muodossa. Suosittelijalistamme sisältää useita tunnettuja yrityksiä ja lisäksi voimme hyödyntää yli 6500:n CAPE PACK –järjestelmän käyttäjän maailmanlaajuista verkostoa.

Oheiset linkit tarjoavat lisätietoja CAPE PACK –järjestelmästä, mahdolliset hakemukset yms.. Soita numeroon +45 43 55 52 49 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@optisoft.dk saadaksesi käyttöösi järjestelmän kokeiluversion tai ilmoittautuaksesi seuraavaan on-line –demonstraatioon.

Ystävällisin terveisin
OptiSoftPikalinkit:


Yleinen CAPE PACK –esittely
Lyhyt optimointiesimerkki
CAPE PACK:ilta tulostettu kuormalavaseloste PDF-tiedostomuodossa
Suosituslista
Online-esittelyohjelma


Copyright:CAPE PACK ja TRUCKFILL ovat CAPE SYSTEMS/UK:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.
www.capesystems.comKansainvälinen


Pikalinkit:

Yleinen CAPE PACK –esittely

Lyhyt optimointiesimerkki

CAPE PACK:ilta tulostettu kuormalavaseloste PDF-tiedostomuodossa

Suosituslista


Online-esittelyohjelma


Ideahautomo!

Ota yhteyttä keskustellaksesi pakkauksen minimoinnista sekä kuormalavojen ja konttien optimoinnista.