OptiSoft Logo  

                                                                                                                               

                                         

 

                             

 

Norway   

Velkommen til OptiSoft.

Et skandinavisk firma som har spesialisert seg på software og løsninger innen
"supply chain space optimisation"
.OptiSoft
Helgeshøj Allé 16D
2630 Taastrup
Denmark
Tel: +45 43 55 52 49
Fax:+45 43 52 81 16
Web: www.optisoft.dk
Email: info@optisoft.dk


Contact


OptiSoft
Profile
Brochure

NorwayEmballasjeminimering, pall- og
container optimalisering
.
 


standard
pall


display
pall

(kolonne)


display
pall

(lagvis)


blandet
pall

Palloptimalisering
Palloptimalisering er et område innen ”supply chain space optimisation” som retter seg mot bedrifter som fokuserer på å øke verdikjeden. Det handler om å pakke så mange produkter på pallen som mulig uten unødvendige tomrom, enten det er standard paller med likeformede pakker, eller blandede paller som er typisk for en ordre med et bestemt antall artikler med ulike produkter
.

Emballasjeminimering
Utover den egentlige pallpakkingen kan utgangspunktet for optimaliseringen flyttes til den sekundære pakkingen eller dimensjoneringen av den primære emballasjen med den hensikt å finne den mest effektive emballasjeløsningen. Det er mange faktorer man må ta hensyn til når man optimaliserer på dette nivået, men så finnes det også store muligheter til vesentlig reduksjon av det samlede emballasjeforbruket. Derfor er det viktig at bedrifter skal kunne leve opp til kundens forventninger og at de skal kunne koordinere aktiviteter sammen med prosedyrer for kostnadsbesparelser og optimalisering innen emballasjeområdet.

(sekundære forpakninger)
 

(primære forpakninger)
 

Emballeringsdirektiv
Når det gjelder implementering av emballeringsdirektiv, stilles det økende krav til bedrifter om å jobbe med emballeringsminimering i
logistikk systemet og dokumentasjon til relevante myndigheter. Et arbeid som fort blir omfattende hvis man ikke har et godt verktøy for optimaliseringsberegninger samt generering og arkivering av emballasje- og forpakningsspesifikasjoner.

Blandede paller
De seneste årene har man sett en tendens til økende anvendelse av blandede paller. Det finnes flere varianter for å møte det spesifikke behovet. Bestillingene blir mindre for å unngå flaskehalser og kravet til raskere leveranser ”on demand” og ”just in time” øker. Flere bedrifter sentraliserer distribusjons sentraler som i sin tur blir ansvarlig for et større ordrekvantum. Dette medfører at behovet for et beregningsverktøy, som raskt beregner den optimale måten å pakke en forsendelse på, øker
.

Integrasjon av supply chain networks
Generelt blir bedriftenes systemer mer og mer åpne og det er en stadig fokus på integrasjon, tildels mellom IT system slik at opplysninger utveksles f. eks via webbasert standard og tildels generelt mellom bedriftens ulike supply chains. Supply chains som blir mer og mer integrert i et supply chain network- et nettverk som blir mer og mer globalisert/internasjonalisert. I bedriftens mange disipliner og problemstillinger innen ”the supply chain playground” har den spesifikke problemstillingen ”supply chain space optimisation”en sentral rolle
.

("the supply chain playground")


Pallpakkende roboter
I en bedrifts interne produkthåndtering gir anvendelsen av roboter, når man laster paller, en klar effektivisering og en klar ergonomisk forbedring. Ønske om raske omstillinger gjør at fokus legges på PC verktøyet, der man ”offline” raskt skal kunne programmere et nytt pallmønster. Dette skal fungere for tradisjonell lagvis pallpakkere, kran og friarmsroboter
.Container optimalisering
Når produktene skal sendes i en container (fly, truck, etc.) er det en utfordring å pakke paller og annet gods på best mulig måte. Det vil si kvalifisert optimalisere bruken av containeren og ikke med løs gjetning. Samtidig er det viktig å unngå feil eller restleveranser ved å fra begynnelsen av ha et klart bilde av hvor mange containere som skal benyttes til forsendelsen (dvs. ikke bare når en container er pakket). Med container optimaliseringssoftware følger muligheten til å konstruere pakklister, råd til varemottakere samt grafisk instruksjon for pakking.

(container diagram)


PC som "nummerknekker"
Utvikling av PC går stadig fremover. Med PC som verktøy med økende beregningskapasitet, forbedret grafisk verktøy og økende muligheter til å enkelt spre informasjon gis det hele tiden nye muligheter. Beregninger som for noen år siden krevde anvendelse av kraftige servere kan nå for tiden utføres med en standard PC
.

CAPE PACK optimaliseringssoftware

En software som det for tiden prates mye om er CAPE PACK for emballering, pall og container optimalisering.

CAPE PACK optimaliserer anvendelsen av paller likformige paller så vel som blandede paller. CAPE PACK gir også muligheten til å inkludere dimensjonering og pakking av primær emballasje i optimaliseringsprosessen samt undersøkelse av videre pakking i transportcontainere.

CAPE PACK software er således en komplett pakke av programmoduler som dekker en lang rekke optimaliseringsproblemer, med hovedfokus rettet mot pall optimalisering.

OptiSoft har 10+ års erfaring med software og løsninger for supply chain optimisation”. I vår referanseliste finnes et antall velkjente bedrifter, dessuten strekker vårt verdensomspennende nettverk seg til mer en 6500 brukere av CAPE PACK.

Linken under gir mer informasjon om CAPE PACK, mulige anvendelsesområder etc. Ring +45 43 55 52 49 eller e-mail til info@optisoft.dk for et demosystem eller for påmelding til neste online demonstrasjon.

Med Vennlig hilsen
OptiSoft
QuickLinks:

Generell CAPE PACK presentasjon
Et raskt optimaliseringsproblem
Pallspesifikasjon printet fra CAPE PACK systemet
Referanseliste
Online Demo


Copyright:CAPE PACK and TRUCKFILL are registered trademarks of
CAPE SYSTEMS/UK.
www.capesystems.comInternational


QuickLinks:

Generell CAPE PACK presentasjon

Et raskt optimaliseringsproblem

Pallspesifikasjon printet fra CAPE PACK systemet

Referanseliste


Online Demo


Inspirerende møte!

Kontakt oss for å diskutere emballasje minimering, pall- og container optimalisering.