OptiSoft Logo  

                                                                                                                               

                                         

 

                             

 

Sweden   

Välkommen till OptiSoft

Ett skandinaviskt före-tag som specialiserat sig på mjukvara och lösningar inom "supply chain space optimi-sation".
OptiSoft
Helgeshøj Allé 16D
2630 Taastrup
Denmark
Tel: +45 43 55 52 49
Fax:+45 43 52 81 16
Web: www.optisoft.dk
Email: info@optisoft.dk


Contact


 

OptiSoft
Profile
Brochure

SwedenEmballageminimering, lastpalls- och
container optimering
.
 


standard lastpall


display lastpall
(kolumn)


display lastpall
(lager)


mixad
lastpall

Lastpallsoptimering
Lastpallsoptimering är ett område inom “supply chain space optimisation”, som är fokuserad på företag som löpande vill optimera dess värdekedja. Det handlar om att kunna paketera så många produkter som möjligt på lastpallen utan onödigt friutrymme– antingen som standard lastpall med likformiga paket eller som mixad lastpall som är staplad med hänsyn till orderkvantitet för ett antal olika produkter
.

Emballageminimering
Utöver den egentliga lastpallspaketeringen så kan utgångspunkten för optimering flyttas till den sekundära paketeringen eller dimensioneringen av det primära emballaget med syfte att hitta den mest effektiva emballagelösningen. Det är många faktorer som man måste ta hänsyn till när man optimerar på denna nivå, och det finns också stora möjligheter till en väsentlig reduktion av den samlade emballage-förbrukningen. Därför är det viktigt att företag ska kunna kan leva upp till kundernas förväntningar och att de ska kunna koordinera aktiviteter tillsammans med procedurer för kostnadsbesparingar och optimering inom emballeringsområdet.

(sekundära förpackningar)
 

(primära förpackningar)


Mixade lastpallar

Under de senaste åren har man upptäckt en tendens att användandet av mixade lastpallar har ökat. Det finns fler varianter för att kunna möta det specifika behovet. Beställningarna blir mindre för att undvika flaskhalsar, och kravet på snabba leveranser “on demand” och “just in time” ökar. Fler företag utlokaliserar deras distributionscentraler som in sin tur blir ansvariga för större orderkvantiteter. Detta medför att behovet av beräkningsverktyg som snabbt beräknar det optimala sättet att paketera en viss försändelse ökar.


Integration av supply chain networks
Verksamhetssystem blir generellt mer öppna, och det är en stadig fokus på integration – dels mellan IT -system så att upplysningar utväxlas, t.ex., via webbaserad standard, och dels generellt mellan verksamhetens olika supply chains. Supply chains som blir mer och mer integrerade i ett supply chain network – ett nätverk som blir mer och mer globaliserad/internationaliserad. I verksamhetens många discipliner och problemställningar inom "the supply chain playground", har den specifika problemställningen "supply chain space optimisation" en central roll
.
 

("the supply chain playground")


Lastpallslastande robotar
I ett företags interna produkthantering ger användandet av robotar, när man lastar lastpallar, en klar effektivisering och en klar ergonomisk förbättring. Önskemålen att få snabba omställningar gör att fokus läggs på PC verktygen, där man ”offline” snabbt ska kunna programmera ett nytt lastpallsmönster. Detta ska fungera för traditionell lagerlastpallslastare, portal och friarmsrobotar
.


Containeroptimering
När produkter ska skickas i en container (flyg, truck, etc.) så är det en utmaning att lasta lastpallar och annat gods i en container på bästa möjliga sätt - D.v.s., att kvalificerat optimera utnyttjandet av containern och inte bara optimera ”mellan tummen och pekfingret”. Samtidigt är det viktigt att undgå fel eller restleveranser genom att ha en klar bild från början om en försändelse ska lastas i en eller flera containers. (D.v.s. inte bara när en container faktiskt är lastad). Med containeroptimeringssoftware ges möjligheten att konstruera packlistor, råd för varumottagare samt grafisk instruktion för lastning.

(container diagram)


PC som "nummerknäckare"
Utvecklingen av PC:n går stadigt framåt. Med PC:n som verktyg med ökad beräkningskapacitet, förbättrade grafiska verktyg och ökade möjligheter att enkelt sprida information ger ständigt nya möjligheter. Beräkningar som för några år sedan krävde användande av stora servers kan nuförtiden beräknas med en standarddator
.

CAPE PACK optimeringsmjukvara

En mjukvara som det numera talas mycket om är CAPE PACK software för emballering, lastpall, och container optimering.

CAPE PACK software optimerar användandet av lastpallar – likformiga lastpallar likaväl som mixade lastpallar. CAPE PACK software ger också möjligheten att inkludera dimensionering och lastning av primär emballage i optimeringsprocessen samt undersökning av vidare lastning i transportcontainers. CAPE PACK software är således en komplett suite av programmoduler som täcker en lång rad av optimeringsproblem, men fokus ligger på lastpallsoptimering.


OptiSoft har 10+ års erfarenhet i mjukvara och lösningar för "supply chain space optimisation". I vår referenslista inkluderas ett antal välkända företag, dessutom sträcker sig vårt världsomspännande nätverk till mer än 6500 användare av CAPE PACK.

Nedanstående länk ger mer information om CAPE PACK system, möjliga användningsområden etc. Ring +45 43 55 52 49 eller skicka ett e-post till
info@optisoft.dk för att få ett demosystem eller för att anmäla er till nästa ”online” demonstration.

Med Vänliga hälsningar
OptiSoft
QuickLinks:

Generell CAPE PACK presentation
Ett snabbt optimeringproblem
Lastpallsspecifikation listad från CAPE PACK systemet (PDF)
Referenslista
Online Demo


Copyright:CAPE PACK og TRUCKFILL är regitrerade varumärke CAPE SYSTEMS/UK.
www.capesystems.com


International


QuickLinks:

Generell CAPE PACK presentation

Ett snabbt optimeringproblem

Lastpallsspecifikation listad från CAPE PACK systemet (PDF)

Referenslista

Online Demo


Inspirerande
möten!


Kontakta oss för att diskutera emballage minimering, lastpalls- och container optimering.